Värmebehandling

Avspänningsglödning upp till 10 ton

Via våran samarbetspartner Tranfoten som har produktionsanläggningar i Ljusfallshammar och Finspång, erbjuder vi värmebehandling i våra egna ugnar. Vi kan hjälpa er med avspänningsglödgning i ett spann från 4 kg till 10 ton med en totallängd på max 6 meter.

Syftet med avspänningsglödgning är att sänka eller avlägsna oönskade restspänningar som byggts upp i materialet och skulle kunna ge upphov till formförändring. Avspänningsglödgning utförs på svetsade detaljer och konstruktioner samt på kallformade eller maskinbearbetade detaljer.                         

             

Kontakta oss