Konstruktion

Färdig ritning eller idéskiss

Vi har lång erfarenhet av att designa och konstruera. Oavsett vad du har för behov löser vi det. Många av våra kunder söker oftast efter dokumentation av redan befintliga detaljer. Då skapar vi en ny ritning och optimerar designen för att den ska tillverkas på bästa sätt utifrån kundens ändamål. Senare när det är dags för kunden att göra en ny beställning har vi redan en ritning och leveranstiden kan därmed förkortas.

Kanske besitter du en ritning där storlek, vinkel eller annan detalj inte är helt korrekt. Vi kan hjälpa dig med speciallösningar så att det fyller rätt funktion för dig. Vi på Telgelego värdesätter en god kommunikation med våra kunder där vi tillsammans kommer fram till de bästa lösningarna och ser till att det blir rätt från början.

Kontakta oss